Utbildning


Kompetensutveckling är ett viktigt medel för att kunna vara konkurrenskraftig idag. Vår ambition är att ge utbildningar av högsta kvalitet. Våra utbildningar innehåller relevanta och aktuella teorier kombinerat med praktiska inslag.

Har ni specifika önskemål så skräddarsyr vi gärna utbildningen efter ert behov.

Vi erbjuder utbildningar inom:

  MyNeeds®

  Deltagare: Ledare och medarbetare

  Tid: Workshop 3-4 timmar

  team

  Information och MyNeeds®-test genomförs innan.

  Genomförande/innehåll:

  • Förståelse för våra olika behov utifrån MyNeeds®
  • Individuella övningar och gruppövningar för att skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel.
  • Hur kan vi förstå våra kunder bättre och därmed öka kundnyttan?
  • Hur påverkas vi av våra behov och drivkrafter?
  • Hur kan vi anpassa vår kommunikation så att vi når fram med vårt budskap mer effektivt i olika situationer?
  • Hur kan vi stärka vårt team utifrån dessa insikter?
  • Tips inför framtiden – vad kan jag göra nu? Vad kan jag tänka på? Hur blir vi starkare som företag utifrån detta?

  Läs mer om detta på www.myneeds.se

  Stresshantering

  Hitta Balansen är workshop(s) runt stresshantering som kombinerar teori och praktik. Målet är att förmedla ett individanpassat förhållningssätt i förebyggande syfte.
  Hitta Balansen erbjuds till personalgruppen och genomförs på arbetsplatsen. Vi tar ett grepp på ”hela livssituationen” – arbete, fritid och familj.
  Mer information finns på: www.hittabalansen.nu

 • Kommunikation

 • Personligt ledarskap

 • Mångfald

 •