Unikt forskningsbaserat verktyg som väcker stort intresse hos internationella bolag

FOTOGR~2

Nu kan alla företag bli en attraktivare arbetsgivare

I åratal har chefer brottats med hur de ska få sin personal att trivas och samtidigt prestera på arbetsplatsen. Idag arbetar företag med allt ifrån ekonomiska belöningssystem, arbetsmiljö till medarbetareutveckling, i syfte av att uppnå denna kombination.

Det är en utmaning i sig att arbeta med dessa frågor samtidigt som det är svårt att mäta framgång inom området på ett tillförlitligt sätt. En av de mest framträdande svagheterna i den traditionella approachen, vilket utgörs av medarbetarundersökningar, är att det inte går att särskilja individen från resultatet. Det är kritiskt att nå fram till varje individ för att få till stånd en förändring. Det räcker att en person är missnöjd för att riskera att påverka arbetsmiljön negativt – vilket på sikt kan påverka företagets utveckling. Utmaningen ligger i att skapa förutsättningar att arbeta med respektive individ och samtidigt respektera integriteten. Fram till idag har företag fått nöja sig med att implementera generella lösningar – vilket visat sig vara ineffektivt i form av resultat, tid och pengar.

Nu finns det en lösning som gör alla till vinnare – företag och dess medarbetare. Internationella företag har idag testat och verifierat verktyget och utfallet visar på enastående resultat. Äntligen har företag fungerande verktyg att använda sig av för att behålla nyckelkompetenser och därmed öka sin konkurrenskraft på marknaden. Ett av de internationella företag som använt sig av verktyget meddelar att verktyget besparat dem både tid och pengar. Detta genom att dem i det här specifika fallet lyckats behålla en nyckelkompetens som innebär att dem haft möjlighet att förse ytterligare tio medarbetare med arbete. En chef i ett större nationellt företag berättar att hon för första gången vet hur hon ska nå fram till varje individ utifrån deras drivkrafter. Hon berättar att medarbetarna känner att deras behov blivit uppmärksammade och att de fått en bättre relation till närmaste chef.

Verktyget MyNeeds är, ur ett globalt perspektiv, unikt på marknaden. MyNeeds är ett forskningsbaserat verktyg som har utvecklats i samråd med forskare inom området. Enkelhet är nyckeln – testet tar därför bara 10 minuter att göra och resultatet är lätt att förstå och hantera – allt för att skapa ett mervärde för företag på kortast möjliga tid.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta ansvarig försäljare av verktyget: Desiree Rova 073-6109288