Self-Determination Theory kan generera engagemang och välmående på arbetsplatserna

Alla ledare har olika förutsättningar utifrån hur deras behov speglar gruppens spelplan.
Alla ledare har olika förutsättningar utifrån hur deras behov speglar gruppens spelplan.

Läste artikeln ”Self-Determination Theory Can Help You Generate Performance and Well-Being in the Workplace” av (Manganelli, L., Forest, J., Carpentier, J,. 2018). SDT har länge påvisat hur våra psykologiska behov påverkar vår motivation. Nu kan man även påvisa hur externa faktorer (jobdesign, interpersonal relationships/leaderships and compensation) kan påverka den interna motivationen.

Empirin styrker detta

Vi har sedan många år arbetat empiriskt med denna teori där vi kan styrka denna tes. När vi tagit hänsyn till medarbetarnas behov så har vi sett hur motivationen ökat hos medarbetarna. Allt från att anpassa arbetsmiljön till att anpassa arbetsuppgifterna på individnivå kopplat till behoven. En annan sak som vi även upptäckt är att vi kan påverka engagemanget extern hos människor med hjälp av insikten om andras individuella behov. Så personen behöver inte själv ha insikt om sina specifika behov för att kunna bli internt motiverad. Denna insikt har gett ledare förutsättningar att kunna påverka engagemanget på ett effektivit sätt.

Omedveten motivation

De ledare som lyckats skapa förutsättningar för motivation hos sina medarbetare har oftast samma individuella behov som de medarbetare som upplevede intern motivation. Med hjälp av MyNeeds har vi kunnat se mönstret hos de ledare som lyckats och inte lyckats skapa förutsättningar för motivation. Idag kan vi medvetet påverka andra genom att förstå hur motivationen uppstår hos varje person individuellt med hjälp av denna metodik.
De ledare som lyckats uppnå hög grad av engagemang hos sina medarbetare har alltså en stark korrelation till hur ledarens egna behov motsvarar gruppens. Nu kan vi med hjälp av denna förståelse leda medvetet och på så sätt uppnå högre grad av motivation där samtliga behov blir inkluderade.
När vi leder omedvetet utifrån våra egna behov så premieras group think vilket innebär att minoriteter exkluderas. Det är det som oftast leder till psykiskohälsa på arbetsplatser idag. Så min slutsats är; led medvetet så kommer du att lyckas bättre med ditt ledarskap!

Desireé Rova

Referenser:
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1523422318757210
www.myneeds.se