Samarbete med Umeå Kommun

Personalexperten AB har nu inlett ett samarbete med Umeå Kommun gällande

Chefsstöd

Omställning

Stresshantering

Avtalet gäller tom 2016 (med möjlighet till förlängning till 2018)