SÅ FÅR DU KANDIDATERNA ATT INTE KUNNA TACKA NEJ


Att attrahera rätt kandidater kan vara en stor utmaning för många företag. Vi har tagit fram ett unikt koncept som hjälper företag att locka till sig kandidater på ett kostnadseffektivt sätt. Här får ni receptet!

En kund ringde till oss en dag och ville att vi skulle utföra en rekrytering åt dem. Problemet var att det enbart fanns en person med just den specifika kompetensen som de eftersökte. Vår kund ansåg sig inte kunna mäta sig mot den lön som personen hade hos det konkurrerande bolaget. Istället för att vår kund skulle betala ca 70 000 kr för en ny rekrytering erbjöd vi kunden ett matchningsalternativ som kostade dem 5000 kr.

Vi utförde ett MyNeeds-test på kandidaten för att kunna matcha tjänsten efter kandidatens behov. Vi tog ingen hänsyn till lön utan enbart det som var viktigt för denna specifika individ.

Enligt vad MyNeeds-resultatet visade kom vi fram till detta:

• Visa en tydlig utvecklingsplan, vilka möjligheter till utveckling som finns inom bolaget. Det kan vara stort som smått. Exempelvis; utbildning, finna nya marknader, få ansvar för att utveckla något nytt koncept eller metod. Om ni inte har någon utvecklingsplan kan ni säga att om han känner att han vill utveckla sig inom ett visst område så stödjer ni honom i detta.

• Påvisa utmaningarna i arbetet, låt honom själv komma fram till svaret. Han vill inte ha färdiga lösningar utan vill vara med från start och utveckla något. Det är viktigt att han inte känner att han tar över något eller någon annans roll – att han får skapa sin egen roll och sitt eget arbetssätt.

• Rutiner skrämmer honom, han jobbar hellre efter mål och resultat men låt honom finna sin egen väg till målet.

• Autonomi är viktigt! Jag skulle ge honom fria tyglar att arbeta som han vill och vart han vill så länge han levererar. Här är det viktigt med målsättning. Behöver han vara på kontoret under kontorstid exempelvis?

• Han har ett väldigt stort behov av variation och kan därmed bli väldigt ofokuserad i arbetet och därför är det viktigt som chef att man följer upp målen och reflekterar över utfallet.

• Han föredrar inte monotona uppgifter och behöver därför ha varierande uppgifter och blir snabbt less om det inte händer något. Han skulle även passa bra i en delad roll. Kanske att han får ha nåt projekt vid sidan om eller får möjlighet att uppfinna/skapa något? Han är väldigt kreativ och behöver få utlopp för det.

• Variation kan även vara resor, nya kunder osv. Personer med denna behovskombination passar bra som säljare då arbetet erbjuder båda delarna.

Ett förslag skulle kunna vara att erbjuda honom möjlighet till utveckling. Framhäv även framtida visioner och möjligheter.
Han får ett fritt arbete hos er där han får lägga upp sina dagar som han vill bara han arbetar efter mål. Han får möjlighet att starta/bygga upp något från grunden (om ni har den möjligheten). Framhäv variationen i hans arbete och uteslut allt som har med enformighet att göra.

Nyckelord: utveckling, variation, utmaning, kreativitet.

Utifrån detta satte vi oss ner och skräddarsydde kandidatens erbjudande. Det slutade med att kandidaten tackade ja till jobbet pga. att denna matchning tilltalade honom mer än en högre lön. Han gick alltså ner i lön och trivs väldigt bra med sitt nya arbete idag.