Personalexperten tar hem innovationspris

IMG_8891Idag blev det klart att Umeå-entreprenören Desireé Rova, Personalexperten, vann 300 000 kronor i Vinnovas nationella tävling VINN NU. Hennes projekt var det enda som fick pengar i Umeå. Vinstpengarna ska användas till att utveckla en webbplattform för MyNeeds, ett verktyg som hjälper företag att hitta och behålla rätt medarbetare.

En av de största utmaningarna för Personalexpertens kunder är att hitta rätt medarbetare och att behålla dem. Att förlora värdefull kompetens är mycket kostsamt. Därför har Desireé Rova tagit fram ett unikt verktyg som baseras på forskning om mänskliga behov.

Identifierar behov
Verktyget består av en enkät som medarbetare fyller i, som identifierar vilka behov som finns på arbetsplatsen. Resultaten analyseras multivariat, d v s flera variabler analyseras samtidigt istället för en och en. På så sätt kan man enklare hitta mönster och gruppera de viktigaste behoven – och få insikter om hur behoven på arbetsplatsen ska uppfyllas. Analysmodellen i MyNeeds har Ida Bodén, Ivida, bidragit med.

Entreprenör med idéer
Med de här pengarna kan Desireé Rova komma ut på en större marknad för MyNeeds, med hjälp av webbplattformen. Först gäller Norrland, i en senare fas går resan via Norden och ut i världen. Desireé har andra projekt och företag på gång. Idéerna saknas inte, det gäller bara att prioritera en eller några i taget.

VINN NU är en tävling som utlyses en gång per år och riktar sig till nystartade företag, som baserar sin verksamhet på ny teknik, ny kunskap eller ny tillämpning. Företagen ska vara yngre än ett år, ha en utvecklad idé och vilja växa. Tävlingen ska underlätta för företagen att attrahera kapital och kompetens, så att de på sikt kan bli framgångsrika svenska företag.