Nu kan alla trivas på arbetsplatsen

asda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I januari i år lanserades ett nytt forskningsbaserat verktyg som skapar förutsättningarna för att alla ska trivas på arbetsplatsen. Verktyget är kallat MyNeeds och är framtaget av Personalexperten AB i samarbete med forskare inom området. Med verktyget kommer företag att kunna öka sin effektivitet i form av engagemang, ökad frisknärvaron och få en bättre arbetsmiljö.

Desireé Rova, grundaren av HR-verktyget MyNeeds, har återkommande under sina år som HR-konsult erfarit en brist på fungerande metoder när det kommer till att bibehålla nyckelkompetens.
– Företag arbetar idag med generella  lösningar för att nå fram till sina medarbetare, något som historiskt sett visat sig vara ineffektivt. MyNeeds ger företag en möjlighet att på ett effektivt sätt integrera företagets målsättningar i sin medarbetarutveckling. Nyckeln till de resultat vi alla eftersträvar inom området är att bygga individer, vilket kräver individanpassade lösningar. MyNeeds erbjuder således en idag helt unik möjlighet på marknaden, säger Desireé.

MyNeeds testet tar enbart 10 minuter per medarbetare att utföra. I nästa steg skapas en individanpassad analys som skickas ut till beställaren. I analysresultatet framgår det vilka drivkrafter individen har och hur du som chef och medarbetare kan hantera och förhålla er till dessa för att uppnå arbetstillfredställelse. Resultatet behöver inte vara anonymt då det inte kränker någons integritet.

Desireé Rova berättar om ett återkommande fenomen som hon upptäckt under utvecklingen av verktyget.
– Alla är vi medvetna om att vi ständigt behöver anpassa oss i arbetslivet, utifrån rådande kontext och i möten med andra människor. Det som däremot tydligt framgick efter de 100-tals personer som intervjuats var att samtliga utgick ifrån att alla i olika situationer handlade utifrån samma behov som en själv. Detta kan vara en av de avgörande anledningarna till varför det uppstår missförstånd och konflikter i livet. Anledningen till detta grundar sig i att väldigt få är medvetna om sina drivkrafter vilket gör det svårt för oss att få till stånd en förändring. MyNeeds testet skapar denna medvetenhet vilket är det första steget till förändring säger Desireé.

Kunderna säger:

”Om vi förlorar en nyckelkompetens i vårt bolag går 10 personer utan arbete. Vi vågar inte riskera att det ska ske och därför använder vi oss av MyNeeds”  Sanna 38 år – HR-Chef

”Som chef har jag haft väldigt stor nytta av
verktyget då jag genom att förstå deras behov och ageranden kommit dem närmare.
Innan utgick jag ofta ifrån mig själv – utifrån hur jag skulle vilja bli
behandlad. Nu behöver jag inte chansa längre – nu vet jag hur jag ska förhålla
mig för att verkligen nå fram!” Lena 43 år – chef

”Sedan jag
gjorde MyNeeds testet känner jag verkligen en skillnad i hur min chef agerar
gentemot mig. Min chef lyssnar och förstår oss på ett helt annat sätt än
tidigare.” Anna 23 år, medarbetare

 

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/personalexperten/pressreleases/nu-kan-alla-trivas-paa-arbetet-967239?utm_source=channel&utm_medium&utm_campaign=facebook&utm_content