Hur ni får struktur i personalfrågorna!

Vad är en HR-diagnos?
Vi avsätter ca en halvdag hos er där vi går igenom hur ni arbetar med personalfrågor. Vi har en strukturerad arbetsmetod som utgår från rubrikerna:

-Vår verksamhet
– HR
-Anställning
-Arbetstid
-Arbetsmiljö
-Frånvaro och ledighet
-Lönevillkor och förmåner
-Pension och försäkringar
-Planer och policys

Därefter fastställer vi en diagnos där vi redogör vad som saknas eller behöver revideras utifrån lagstiftningen. Ni får en handlingsplan redovisat för er där aktiviteterna är rangordnade i skala 1-5 (1=inte akut 5= väldigt akut).

Pris: 12 000 kr