Fler känner sig omotiverade på arbetet

Färre känner sig motiverade i sitt arbete och fler har känt psykiskt obehag inför att gå till arbetet, enligt en rapport som Sveriges företagshälsor presenterar i dag. – Vi ser så dramatiska skillnader på bara ett år att jag först trodde att det var fel på siffermaterialet, säger Lars Hjalmarsson, vd för Sveriges företagshälsor, som är företagshälso­vårdens branschorganisation.

Sedan den senaste mätningen i fjol har andelen som uppger att de har känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet ökat med 17 procentenheter och ligger nu på 58 procent. Det här gäller den grupp som har svarat att de tror att de kommer att vara sjukfrånvarande mer än 15 arbetsdagar under det kommande året. En ökning syns även bland personer som tror att de kommer att vara sjukfrånvarande i 4 till 14 dagar. Värdet för dem är nu 11 procentenheter högre än i fjol och landar därmed på 36 procent.

Även bland dem som inte tror att de kommer att vara sjukfrånvarande, har andelen som känner sig motiverad i sitt arbete minskat. Störst förändring syns bland dem som tror att de kommer att vara sjukfrånvarande i minst fyra dagar under det kommande året. I gruppen som förutser en egen sjukfrånvaro på minst femton dagar har andelen motiverade minskat från 50 procent i fjol till 35 procent i år. – Det här är anmärkningsvärda resultat, men samtidigt är jag inte förvånad. Det här är en trend som avspeglas även i forskningsrapporter om arbetsmarknaden och som vi hör från våra medlemmar i företagshälsovården. Uppenbarligen har det hänt något med arbetsplatserna som påverkar de anställda, säger Lars Hjalmarsson.

En möjlig förklaring, enligt Lars Hjalmarsson, är att arbetsplatser i dag ofta är slimmade. – Personalstyrkor har inte fyllts på i den omfattning som har behövts.

Ett stöd för den teorin är att andelen som tycker att de kan hantera arbetsstressen på ett tillfredsställande sätt har minskat bland dem som tror att de kommer att vara sjukfrånvarande i 4–14 dagar eller i minst 15 dagar. Där anser nu 40 respektive 31 procent att de kan hantera stressen på ett tillfredsställande sätt.

Gunnar Ahlborg är chef för Institutet för stressmedicin i Göteborg. Han blir förvånad över förändringen, men menar att trenden är tydlig. – Det finns tecken på en ökad press och upplevelse av stress. Vi ser också att sjukskrivningarna går upp igen, särskilt inom stressrelaterade sjukdomar, säger Gunnar Ahlborg.

Källa: DN.se

Vad är statusen hos er? Hur ser graden av motivation ut hos Din personal? Vi hjälper företag med detta.

Unik lösning för omotiverade medarbetare

Verktyget MyNeeds som Personalexperten tillhandahåller  skapar förutsättningar för arbetsgivare att få fullt motiverade och engagerade medarbetare. Kontakta oss om du vill veta mer. info@personalexperten.se