Extern HR-funktion

HR- stöd

Vi erbjuder tjänsten extern HR-funktion där vi kommer in som en partner och ger kvalificerat stöd i hur personalfrågor kan hanteras – på plats hos er eller på distans. Vi har HR-paketlösningar som underlättar ert strategiska HR-arbete. Läs mer om våra paketlösningar.

Ta del av våra paketlösningar

Expertstöd för dig med personalansvar

Personal innebär krav och ansvar i form av att du ständigt behöver hålla dig uppdaterad inom flertalet viktiga områden. Exempel på dessa områden är lagstiftning som rör personalfrågor, mer specifikt ledigheter, löner, arbetstider och andra villkor. Du förväntas även vara uppdaterad gällande t.ex. förhandlingar och att rekryteringar sker i enlighet med svensk diskrimineringslagstiftning. Du behöver även tillgodose behovet av att uppdatera t.ex. personalpolicys, planer och att en personalhandbok upprättas eller revideras för att skapa förutsättningar för ett effektivt personalstrategiskt arbete.

I samråd med våra  erfarna HR-experter får du stöd i  HR frågor, vilket frigör tid för dig.

Personalprocesser och information

Med vårt HR-stöd får du veta hur du går tillväga i olika personalsituationer. Exempelvis hur du hanterar medarbetarnas kompetensutveckling, rekrytering eller vad du bör tänka på om du vill avsluta en anställning.

Dokumentmallar

Ska du ta fram en policy eller en personalhandbok, behöver du göra en handlingsplan eller skriva ett anställningsavtal? Vi hjälper dig att ta fram rätt underlag för dig.

HR-strategier

Professionellt stöd om hur ni kan:

  • Omvandlar övergripande strategier och affärsmål till HR-frågor.
  • Tar fram en affärsplan för HR.
  • Visar affärsnytta med hjälp av nyckeltal.
  • Hur ni blir en attraktivare arbetsgivare.
  • Kommunicerar ut HR:s budskap ännu effektivare.