Desireé Rova föreläser på Framtidens ledarskap

 MyNeeds

Om Framtidens Ledarskap

Vi står inför ett paradigmskifte där digitaliseringens möjligheter kommer öppna för möjligheter och påverka branscher på ett helt nytt sätt. Det har aldrig varit viktigare för företag att arbeta proaktivt för att skapa en positiv företagsprofil mot sina nuvarande och potentiella medarbetare.

Hur kan du som ledare utveckla dina medarbetare och kollegor på bästa sätt i en ständigt föränderlig värld? Hur skapar du en arbetsplats som är attraktiv och lockar till sig talang? Hur säkrar du att den arbetsplatsen är något som dina medarbetare kan känna sig stolta över, i framtidens digitala landskap finns det inget utrymme för diskriminering, diversifiering och ett bra ledarskap är nyckeln till framgång. Framtidens ledarskap handlar om att skapa en välmående arbetsplats med engagerade medarbetare.

Läs mer på: https://www.summitandfriends.se/conference/framtidens-ledarskap-2018