Chefsstöd

Chefsstöd

Vi erbjuder chefsstöd som en av grundstenarna i att uppnå en god organisatorisk hälsa. Detta genom att erbjuda ledarna verktyg i hur de på bästa sätt ska coacha sina medarbetare. Vårt mål är att ledarna ska vara goda förebilder för sina medarbetare – vilket leder till att organisationen ständigt utvecklas framåt.

Vi har en väl beprövad och utarbetad coachningmetod som utgår ifrån ledarens specifika situation. Metoden grundar sig i att vi tittar på var du befinner dig idag, vilka mål du har, vilka möjligheter som finns för dig utifrån din situation. Därefter fastställer vi gemensamt hur vi kan stödja dig till verkliga och varaktiga resultat!


Vi har ett forskningsbaserat verktyg som vi tagit fram i samarbete med Umeå Universitet – MyNeeds. MyNeeds synliggör ledarnas verkliga spelplan – vem är jag som ledare utifrån mina behov och hur kan detta påverka gruppen? Läs mer på www.myneeds.se

 

Förväntat resultat av chefsstödet:

  •  Ökad självkännedom kring egna värderingar drivkrafter, attityder och beteenden som därefter ligger till grund för den personliga utvecklingen kopplat till aktuell arbetsroll.
  • Utvecklat lyssnande-, kommunikativ- och samverkande förmåga.
  • Utvecklad förmåga att leda sig själv, andra och att låta sig ledas.
  • Utvecklad reflektionsförmåga vilket genererar ett aktivt självlärande genom en utvecklad förmåga att dra lärdomar kring sig själv, sitt team och sina kollegors ageranden.
  • Utvecklat handlingsregister vilket innebär en utökad förmåga att möta och hantera situationer i sin roll som chef och ledare. Störst effekt finnes oftast i förmågan att hantera förändring, kriser och konflikter.