Att tänka på vid anställningar

Det finns inget som heter timanställning eller behovsanställning. Personalexperten tänker därmed reda ut de vanligaste missuppfattningarna när det gäller anställningsavtal.

Efterfrågan ökar och vi behöver timanställd extrapersonal vid behov för att klara av trycket. Vad bör jag tänka på så att allt blir rätt och riktigt? Ett vanligt samtal med arbetsgivare handlar ofta om timanställning eller en behovsanställning. Men i lagen om anställningsskydd finns varken begreppet timanställning eller behovsanställning, och detta kan därför leda till en mängd missuppfattningar. Den anställningsform som ligger närmast en behovsanställning är en allmän visstidsanställning.

Vad innebär en allmän visstidsanställning?

En allmän visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning som har ett startdatum och ett slutdatum. Problemet som ofta uppkommer är att arbetsgivaren inte på förhand vet hur mycket arbete som kommer finnas i framtiden. Därför vill många arbetsgivare gärna skriva ett avtal under en bestämd tid, där det specificeras att den anställde arbetar när det behövs. Denna typ av avtal kan leda till flera problem. Ett problem kan vara det faktum att arbetstiden ska specificeras i ett anställningsförhållande. Eftersom arbetsgivaren inte vet hur många timmar som kan garanteras kan konsekvensen bli att arbetsgivaren lovar för många timmar som det efter ett par månader inte finns behov av. Då sitter arbetsgivaren fast i ett avtal som inte går att säga upp. Skriver arbetsgivaren för få timmar, kan även detta få konsekvenser på grund av bland annat arbetstidslagen, samt att arbetstagaren kan hävda trots att det står färre timmar i avtalet så har arbetstagaren konsekvent arbetat mer. Om så är fallet kommer det att förmodas att det är det högre antal timmar som har utlovats.

Hur du undviker att sitta fast i ett avtal som inte går att säga upp

Det bästa rådet som motverkar att arbetstagaren är anställd mellan arbetstillfällena är att skriva ett nytt avtal för varje period som arbetstagaren de facto ska arbeta. Detta kan bli lite krångligt, då det betyder att många arbetsgivare måste skriva nya avtal väldigt ofta. Men i annat fall riskerar arbetsgivare sitta fast i ett avtal tills dess att det löper ut.

5 viktiga råd

att tänka på vid visstidsanställningar:

1) Skriv alltid skriftliga anställningsavtal.
2) En allmän visstidsanställning måste ha ett slutdatum.
3) En allmän visstidsanställning får inte vara längre än två år
under en femårsperiod.
4) En allmän visstidsanställning upphör inte förrän den avtalade
periodens utgång. Det går dock att avtala särskilt om att
anställningen ska kunna upphöra i förtid, men då krävs att
arbetsgivaren har saklig grund enligt lagen om anställningsskydd
för uppsägningar.
5) En allmän visstidsanställning får inte föregås av en prov-
anställning.