Arbetsmiljöverkets föreskrifter afs

afs

Den 31 mars började de nya arbetsmiljöföreskrifterna att gälla. Föreskrifterna reglerar ansvar och arbete mot för hög arbetsbelastning, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling. Syftet är att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser. Vi ger dig tips på hur ni lyckas med detta enligt den senaste forskningen!

En ny undersökning visar att anmälda arbetsrelaterade sjukdomar har ökat med drygt
70 % de senaste fem åren. Den bristande organisatoriska och sociala arbetsmiljön kostar både arbetsgivaren och samhället i stort, även om individen får ta den största konsekvensen av detta. Arbetsmiljöverket vill nu att cheferna ska ta ansvaret för att arbeta proaktivt för en god arbetsmiljö.

Vanligaste fällorna

Desireé Rova VD vid Personalexperten menar att de vanligaste misstagen som organisationer gör är att arbeta för generellt med arbetsmiljöfrågor. Hon menar att vi måste främja medarbetarskapet via insikter om oss själva och vår omgivning för att uppnå goda resultat.

-Hur ska vi arbeta förbyggande när vi inte ens förstår oss själva? Säger Desireé Rova

Hon är grundaren till ett svenskt forskningsbaserat verktyg som ger medarbetare förutsättningarna att ta ansvaret för sin egen hälsa. Verktyget MyNeeds identifierar våra omedvetna behov som påverkar vårt välmående i det dagliga arbetet. Via denna insikt får medarbetarna veta hur de ska ta ansvaret för sina och sin omgivnings hälsa på ett proaktivt sätt.

Myten om ledarskapet

Idag arbetar hon med att utbilda organisationer i hur de ska hjälpa varandra att skapa förutsättningar till en bättre arbetsmiljö via förståelse för varandras olikheter.

-Om en ledare har andra behov än gruppen leder det oftast till en försämrad arbetsmiljö har vi sett, berättar Desireé Rova.

Hon menar att om ledaren inte har samma behov som dem hen leder så påverkar det gruppens hälsa negativt. Dock finns det nu förutsättningar att lyckas trots dessa olikheter via den nya metoden.

Fem tips på hur du kan lyckas:

1. Kunskap
Föreskriften säger:
”Chefer och arbetsledare ska ha kunskap i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling av medarbetare”

Tips: Ta reda på vilka du leder. Vad har dina medarbetare för underliggande behov som påverkar dem? Hjälp dem att utvecklas via insikter om sig själva. Att lära känna någon handlar inte om vilken personlighet man har, utan snarare vad som får en att må bra.

2. Ohälsosamma arbetstider

Föreskriften säger:
”Arbetsgivaren ska motverka ohälsosamma arbetstider som nattarbete, skiftarbete eller arbete på distans där medarbetare förutsätts vara ständigt nåbara.”

Tips: Se över er policy gällande detta. Är det okej att ta med telefonen och datorn hem efter arbetet? Se över vad som är rimligt att hinna med på en arbetsdag och vad förväntningarna är.

3. Skriftlig strategi
Föreskriften säger:
”Företag med minst tio anställda ska ha skriftliga mål för hur man arbetar med den organisatoriska och sociala social arbetsmiljön.”

Tips: Se över er arbetsmiljöpolicyn. Samverka med berörda parter för att komma överens om en hållbar strategi som fungerar för er organisation. Benchmarka hur andra gör inom er bransch.

4. Kränkande särbehandling
Föreskriften säger:
”All kränkande särbehandling ska vara oacceptabel som till exempel mobbning – det är inte kopplat till diskrimineringspunkterna.”

Tips: Arbeta med teamet! Hjälp dem att förstå varandras olikheter och vänd det till deras styrka. Workshops och utbildning i hur de kan hitta verktyg i detta. Ett tips är att använda myneeds som redskap för detta.

5. Tjänster med stor psykisk press
Föreskriften säger:
”Chefer ska vara särskilt uppmärksamma på tjänster som innefattar stor psykisk press, som att lösa konflikter eller fatta svåra beslut.”

Tips: Skapa förutsättningar för samtal och stöd för medarbetare. Se till att medarbetarna har rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete.

Läs mer på www.myneeds.se