Arbeta effektivare

Image_57829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektivare arbetssätt

Har du någon gång funderat över hur du egentligen tillbringar din tid på jobbet? Har tanken slagit dig att du kanske inte tar vara på dina timmar på bästa möjliga sätt? Om du är som de allra flesta människor har du antagligen inte reflekterat så mycket över ditt sätt att arbeta. Förmodligen jobbar du på ett sätt som fungerar ganska bra, varför du inte har haft någon anledning att utvärdera vad du ägnar din tid åt. Alltmer psykologisk forskning visar dock att vi ofta beter oss på ett sätt som känns produktivt i stunden, men som i realiteten kostar mer än det smakar. I slutändan får vi inte bara mindre gjort, vi känner oss också mer utmattade.

Multitasking

Multitasking. förmågan att hålla flera bollar i luften samtidigt, har länge varit ett ledord inom arbetslivet. Därigenom antar chefer och rekryteringsfirmor att man kan maximera potentialen hos varje enskild medarbetare – en anställd som gör mycket på en gång bör ju vara mer produktiv än någon som gör en sak i taget. Problemet med detta resonemang är emellertid att det grundar sig på anekdoter snarare än vetenskapliga bevis, samt att fokus hamnar på kvantitet snarare än kvalitet. Alltfler studier visar att multitasking faktiskt har många fler nackdelar än fördelar, och att det i slutändan kommer att göra såväl arbetsgivare som anställd besviken.

Multitasking på jobbet innebär i regel att individen ägnar sig åt två komplicerade arbetsuppgifter samtidigt. Psykologisk forskning visar dock att människans förmåga att göra två saker på samma gång är väldigt begränsad. Faktum är att vi enbart klarar av att utföra två väldigt automatiserade beteenden parallellt, exempelvis att promenera och prata med en vän (även om det också kan vara svårt ibland). Att genomföra två saker som tar stor mental kapacitet i anspråk, som att svara på ett mail och samtidigt lyssna på sin chef, är desto svårare, för att inte tala om omöjligt. Problemet ligger nämligen i att dessa två saker kräver samma resurser i hjärnan, vilket innebär att något måste bli lidande. Studier visar att vi antingen bara minns korta fragment av vad chefen sade, eller att vi författar ett mail som brister i språk eller meningsuppbyggnad.

Nyckeln till framgång

Igår bjöd vi våra kunder på ett Leanspel som våra samarbetspartners LeanPartner utförde. Det var en lärorik och underhållande eftermiddag där vi fick lära oss att tänka hur vi kan förbättra vårt arbetssätt. Inom HR tänker vi alltid vad som är mest värdeskapande – vad behöver vi arbeta strategiskt med för att skapa ett större värde för organisationen? Genom att testa sig fram via olika lösningar insåg vi att arbeta snabbt eller med flera moment samtidigt inte var den bästa lösningen. Leanspelet illustrerar forskningens resultat på ett tydligt och pedagogiskt sätt som skapar många insikter. Nyckeln till ett effektivare arbete är att arbeta med en sak i taget, trots att det kan upplevas långsammare för stunden.

Läs mer på Leanpartner.se