6 steg till att få medarbetarna att trivas!

Tips på hur du får medarbetarna att trivas: 

Börja med dig själv
Det kan vara tillräckligt att en enskild medarbetare inte trivs på sin arbetsplats för att det ska påverka verksamheten negativt. Vi är vår egen arbetsmiljö, vilket innebär att vi måste börja med oss själva för att kunna vara en förebild.

Behoven som styr
Våra behov styr våra val och kan likställas med våra värderingar. Vad är det för grundläggande behov om styr dina val? Reflektera över dina val. Det finns nu även verktyg som kan hjälpa till att identifiera dem (www.myneeds.se).

Undvik att arbeta generellt
Undvik att arbeta generellt, försök istället komplettera de befintliga processerna med individanpassade underlag. Ni kan exempelvis göra behovsanalyser så att ni kan skapa bättre förutsättningar för en givande dialog.

Anpassa kommunikationen
Glöm inte att kommunicera utifrån vem du har framför dig. Alla tolkar information utifrån hur det påverkar deras behov. Försök anpassa kommunikationen efter behoven. Ett exempel är att vid organisationsförändringar tala enskilt med de som har trygghet som sitt primära behov för att minska oron inför mötet.

Fokus på att behålla kompetensen
Vid rekrytering är det även viktigt att lägga fokus på hur du kan få denna person att stanna kvar hos er. Ställ öppna frågor om vad de uppskattar i sitt arbete. Fånga upp detta och följ upp det vid nästa medarbetarsamtal.

Personalaktiviteter är inte till för alla
”Alva och Elis vill aldrig vara med på våra aktiviteter. Vad ska jag göra för att få med dem?” Det är en vanlig frågeställning jag möter i mitt yrke som HR. Detta är ofta kopplat till att individerna inte har samhörighet som sitt primära behov och därför inte föredrar att delta vid gemensamma aktiviteter. Det behöver inte betyda att de inte trivs.

Receptet på en framgångsrik organisation handlar om att tillmötesgå behoven, verksamhetens och medarbetarnas – då blir alla vinnare!

Text: Desireé Rova