Medvetet ledarskap

MyNeeds visar ledarens exakta konstellation med hjälp av en fotbollsplan.
ledarskap

”Hur kommer det sig att hen inte gör det vi kommit överens om?” utbrister en chef frustrerat. Det här är ett vanligt förekommande uttalande från många chefer och ledare. De flesta utmaningar i vårt samhälle handlar om relationer och vår bristande förståelse för dem. Vi har länge utgått från att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Vi har ledarskapsprogram som utgår från generella antaganden. Verkligheten ser annorlunda ut. Utmaningarna ligger i att vi har medarbetare med individuella behov som skapar unika konstellationer i respektive team.

Det är konstellationen som påverkar oss

Hur kommer det sig att vi kan vara fantastiskt uppskattade i vissa konstellationer och i andra inte? Jo, det handlar om våra omedvetna behov. Neuro- och kognitions-forskning visar att vårt medvetna mindset enbart styr fem procent av vårt beteende, 95 procent styrs av det undermedvetna. För att vi ska lyckas som ledare behöver vi därför medvetandegöra vilka mekanismer som styr oss omedvetet och hur det påverkar våra beteenden och vår relation till vår omvärld. När vi får en kartbild över hur vår specifika konstellation i teamet ser ut uppnår vi flera positiva effekter. Medarbetarna ökar sin förmåga till medvetna val och får genom perspektivbyte träna på att nå fram till personer med andra behov. Som ledare får hen ett verktyg som underlättar arbetet med kultur, värdegrund och beslutsfattande. Det ger nya insikter vilket skapar förutsättningar för att både stärka motivationen på individnivå och förbättra samarbetet i teamet.

MyNeeds® utgår från evidensbaserad och aktuell motivationsforskning och hjälper ledare att identifiera hur deras exakta konstellation ser ut. När ledaren får sin spelplan visualiserat resulterar det i nya insikter om vad som behöver göras för att skapa ett väl fungerande team.

Förmågan att söka andra perspektiv – en viktig framgångsfaktor

Samhörighet, bidra, trygghet, variation, utveckling och signifikans är behoven som vi utgår ifrån. Alla ledare möter olika utmaningar utifrån individernas kombination av behov och sammansättningen av konstellationen i teamet. Med MyNeeds® skapas medvetenhet och ledare får nycklar att förstå både sig själv och andra perspektiv, något som forskningen även visar är en viktig framgångsfaktor för att nå resultat i en komplex värld. 

Desireé Rova